Privacy beleid

equinologie, equinologie,

equinologie, equinologie,

equinologie, equinologie,

equinologie,

equinology, equinology,

equinology, equinology,

equinology, equinology,

equinology,

gedragstherapie, gedragstherapie,

gedragstherapie,

gedragstherapie,

gedragstherapie, gedragstherapie,

gedragstherapie,

paardenfluisteraar, paardenfluisteraar,

paardenfluisteraar, paardenfluisteraar,

paardenfluisteraar, paardenfluisteraar,

paardenfluisteraar,

communicatie met paarden,

communicatie met paarden,

communicatie met paarden,

communicatie met paarden,

communicatie met paarden,

communicatie paarden,

communicatie paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

gedragstherapeut paarden,

grondwerk paarden,  grondwerk paarden,

grondwerk paarden,  grondwerk paarden,

grondwerk paarden,  grondwerk paarden,

grondwerk paarden,

trailerladen paarden, trailerladen paarden,

trailerladen paarden,

trailerladen paarden,

trailerladen paarden,

trailerladen paarden,

trailerladen paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

schrik-en obstakeltraining paarden,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

vertrouwen leren paard en ruiter,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

t kouterbos.com,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,

Judith Verberckmoes,PRIVACY BELEID Versie 1.1 (20 april 2018)

1) Waarover gaat dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijk persoon verwerken. Dit beleid is niet van toepassing als we anonieme of bedrijfsgegevens verwerken.

2) Wie verwerkt uw persoonsgegevens


't KOUTERBOS N.V.

Heikant 19 A/3

9240 Zele (België)

BE0442642771


E-mail: tkouterbos@gmail.com


Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij online bestellingen worden uw persoonlijke gegevens enkel in onze onderneming bewaard, verwerkt bij uw aanvraag/toestemming tot het ontvangen van nieuwsbrief. Evenals verwerkt in de boekhouding en de boekhoudkundige verplichtingen.

3) Wat verwachten we van u?

We verwachten dat de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, enkel uzelf betreffen. Indien u ons ook persoonsgegevens over anderen meedeelt, zorgt u ervoor dat u daarvoor de toestemming bekomt van de betrokken personen. We verwachten ook dat de persoonsgegevens die u meedeelt juist zijn en dat, wanneer bepaalde gegevens wijzigen, u ons deze wijzigingen onmiddellijk meedeelt.

4) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van hoe u in contact treedt met ons.

U neemt contact op met ons (vraag om informatie, klachten, bezoek beurs, aankoop in winkel, ...):

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor communicatiebeheer, namelijk om uw vraag, klacht of bezoek te beantwoorden en te behandelen. Dit doen we op basis van uw toestemming.


U vraagt onze tussenkomst/ hulp  :

De gegevens die U invult bij uw aanvraag worden enkel door ons gebruikt in onze boekhouding en de wettelijke verplichtingen daarrond. Wij verwerken uw persoonsgegeven voor direct marketing in verband met onze producten en diensten, en dit op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om u als gebruiker van onze producten en diensten op de hoogte te houden.

De verstrekking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder).

U bezoekt onze websites:

Onze websites maken gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Dit betreft volgende websites:

- www.t-kouterbos.com

5) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u in relatie staat met 't KOUTERBOS N.V. (u gebruikt onze producten, u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, ...) en tot 5 jaar na het einde van deze relatie.

6) Wat zijn uw rechten?

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de wet, kan u ons contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens initieel was gebaseerd op uw toestemming.

Toegang tot, verbetering, het wissen en beperking van uw persoonsgegevens.  U wordt verzocht dit zelf uit te voeren door uw uitschrijving of wijziging te doen, voorzien onderaan de nieuwsbrief. De mogelijkheid tot uitschrijven en/of wijzigen is altijd voorzien.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. (nieuwsbrief)  U wordt verzocht dit zelf uit te voeren door uw uitschrijving te doen, voorzien onderaan de nieuwsbrief. De mogelijkheid tot uitschrijven is altijd voorzien.

Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Hetgeen nu al niet gebeurd door onze onderneming, behalve de wettelijk verplichte boekhoudkundige facturatie.

U kan al deze rechten steeds uitoefenen door ons te contacteren op het adres vermeld hierboven of via Engelen.levensvreugde@telenet.be


U kan steeds een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.